עיצוב ככרות תנועה

שילוב פיסול סביבתי נכון בעיצוב הכיכר מעניק אופי ויחודיות לכיכר, ועניין לכל המרחב העירוני.
הפיסול הסביבתי בכיכר מהווה מעין ציון מקום ונקודת התמצאות במרחב העירוני.
פיסול סביבתי עם רעיון מתאים – יכול להוות כלי עוצמתי  כדי לחזק את התדמית העירונית שפרנסי העיר חפצים לשוות למקום.הרעיון מיושם בככרות-מעגלי תנועה חדשים וגם במעגלי תנועה שעוברים ריענון וחידוש. לדוגמה הככרות בראש העין עוצבו עם אלמנט של פיסול חוצות בנושא מוסיקלי, וזאת כחלק מתדמית המקום כעיר של מוסיקה.

 

kikarot (1) kikarot (2) kikarot (3) kikarot (4) kikarot (5) kikarot (6) kikarot (8) kikarot (10) kikarot (12) kikarot (13) kikarot (14)